۱۳۹۸/۰۷/۱۵

اعتبار پنج گواهینامه سیستم های مدیریتی استاندارد  تمدید گردید

ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی استاندارد کیفیت ( مطابق ISO 9001 : 2015  ) ، ایمنی وبهداشت شغلی ( مطابق OHSAS 18001 : 2007  ) ، آموزش ( مطابق ISO 10015 : 1999  ) ، رضایت مشتری ( مطابق ISO 10004 : 2012  ) و شکایات مشتری  ( مطابق ISO 10002 : 2014  ) در  ذوب آهن اصفهان توسط تیم ممیزی موسسه  SGS طی روز های 8 الی 10 مهرماه سال جاری انجام شد و با توجه به عدم مشاهده عدم انطباق عمده در مشاهدات و مستندات بررسی شده توسط ممیزان ، اعتبار گواهینامه های مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید گردید .

مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه اختتامیه این ممیزی که با حضور معاونین و مدیران شرکت برگزار شد ، ضمن بر شمردن مزایای استقرار این سیستم ها در سازمان و با قدردانی از تمامی کارکنان ، خواستار استمرار رعایت الزامات این استانداردها و رفع اثر بخش موارد نیازمند به بهبود که توسط ممیزان مشاهده شده است ، گردید .

مهندس سید حسین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان نیز گفت : با توجه به گستره متنوع فعالیت های ذوب آهن ، این ممیزی توسط تیم 5 نفره از سرممیزان موسسه SGS  و طی سه روز به صورت فشرده و طولانی تر از ممیزی های ادوار گذشته و با دقت بالا در30 مدیریت با موفقیت انجام گردید .