۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مدير عامل محترم شركت سهامي ذوب آهن اصفهان جهت ايجاد در آمد جنبي براي كاركنان به منظور افزايش بازدهي ، كارايي و جهت دهي سرمايه هاي پراكنده ايشان ، اقدام به پيشنهاد گزينه اي جذاب براي سرمايه گذاري مطمئن و بدون ريسك به هيات مديره محترم شركت نموده اند كه نتيجه آن تاسيس "صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت " مي باشد .

كاركنان محترم شركت مي توانند از تاريخ 98/6/23 تا 98/6/30 نسبت به خريد واحد هاي يكصدهزار توماني به تعداد دلخواه اقدام نموده و با سودي قابل قبول (حداقل 20% سالیانه ) حاصل از سرمايه گذاري خود بصورت تضميني بهره مند گردند .

دریافت فرم های پذیره نویسی