۱۳۹۷/۰۶/۱۰

اطلاعیه

قابل توجه بازنشستگان گرامی شرکت ذوب آهن اصفهان

ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر در راستای تداوم و بهبود خدمات رسانی به بازنشستگان دارای کارت  بیماری های صعب العلاج به اطلاع می رساند، ارائه خدمات درمانی به این عزیزان همانند گذشته (با فرانشیز صفر درصد) با ارائه کارت صعب العلاج معتبر در بیمارستان شهید مطهری انجام می پذیرد. در خصوص بیماری هایی که امکان ارائه خدمات در این مرکز نمی باشد از طریق بیمارستان ها و مراکز درمانی که متعاقباً اعلام می گردد  ، اقدام خواهد شد. 

بیمارستان شهید مطهری