لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۱۰/۱۱

قرارداد بيمه تکمیل درمان بازنشستگان و شاغلين ذوب آهن اصفهان تمديد شد

بر اساس گزارش مدير كل بيمه ايران در استان اصفهان و عطف به نامه شماره 580 مورخ 4/10/96 ، قرارداد بيمه تکمیل درمان بازنشستگان معزز شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با شماره 10/110/110/1396 از تاريخ 1/10/96 لغايت 1/10/97 تمديد گرديد .

دکتر آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت : با توجه به مشکلات صندوق های بازنشستگی ، ذوب آهن اصفهان با وجود تنگناهایی که در تامین نقدینگی دارد در راستای حمایت از بازنشستگان محترم ، نسبت به تمدید بیمه تکمیل درمان این عزیزان اقدام نمود .

وی افزود : بر این اساس ، امكان استفاده بازنشستگان و شاغلین ذوب آهن اصفهان از خدمات مراجع درماني طرف قراداد بیمه ایران فراهم گرديده است .در این راستا عمده اسامی بازنشستگان بیمه شده در سیستم ثبت گردیده و اسامی ساير بيمه شدگان نيز تا دو روز آینده ثبت می گردد .

دکتر آجدانی تصریح کرد : بازنشستگان می توانند اسناد مربوط به هزينه هاي درماني انجام شده خود را از تاريخ 1/10/96 تا اين تاريخ ،طبق روال قبل به نمايندگان مجري قراداد تحويل تا در اسرع وقت رسيدگي و در وجه بيمه شدگان محترم پرداخت گردد .

وی یادآور شد : قراداد بيمه درمان شاغلين محترم شركت سهامي ذوب آهن اصفهان نيز با شماره 10/110/110/1396 از تاريخ 17/10/96 لغايت 17/10/97 تمديد گرديده و در صورت ارائه ليست و اضافه شدن اسامي به سيستم ، پوشش بيمه اي بيمه شدگان از تاريخ انقضاء بصورت پيوسته ادامه يافته و بيمه شدگان محترم در صورت نياز به خدمات درماني مي توانند به مراكز طرف قراداد بیمه ایران در سطح كشور مراجعه و يا در صورت مراجعه  به مراجع غير طرف قراداد ، نسبت به ارائه مدارك و مستندات پرداخت هزينه مذكور به نمايندگان مجري قراداد طبق روال سنوات قبل اقدام نمايند.

رئیس بیمارستان شهید مطهری ، در خصوص شرایط تمدید بیمه تکمیل درمان گفت : تمام مفاد قرارداد قبلی بیمه مذکور در قرارداد جدید هم موجود است و تنها بند مربوط به دندانپزشکی توسط شرکت ذوب آهن اصفهان و بر اساس دستور العمل های جدید حمایت می شود که این امر نیز در راستای بهینه سازی کمی و کیفی خدمات صورت گرفته است .

دکتر آجدانی با اشاره به اینکه بخشی از بیمه شدگان از دفترچه بیمه صندوق بازنشستگی (شرکت شسبد) استفاده می کنند ، تصریح کرد : متاسفانه تا این لحظه شرکت مربوطه با بیمارستان شهید مطهری که در مجاورت بخش اعظم بازشستگان ذوب آهن می باشند قراردادی را منعقد نکرده است اما بنا به دستور معاون سیاسی استاندار و نظر مثبت مدیرعامل و هیات مدیره ذوب آهن ، این بیمارستان همچنان به ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان محترم ادامه داده است . امید است جهت رفع مشکلات این گروه بیمه شدگان هم گام های موثری توسط شرکت شسبد برداشته شود . با این حال اگر این بیمه شدگان تمایل به استفاده از بیمه تکمیل درمان بیمه ایران داشته باشند ، ذوب آهن اصفهان آمادگی ارائه خدمات به این عزیزان همچون دیگر بازنشستگان خود را دارد .
موضوع
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک شما
آدرس پست الکترونیک گیرنده