لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۵/۱۰/۰۸

عليرضا اميري مدير روابط عمومي ذوب آهن اصفهان شد

در جلسه شوراي معاونين ذوب آهن اصفهان ،  ضمن قدرداني از زحمات محمدرضا كجباف مدير سابق روابط عمومي ذوب آهن اصفهان ،‌ عليرضا اميري به عنوان مدير جديد اين بخش معرفي گرديد و حكم انتصاب خود را از دست مهندس صادقي مديرعامل شركت دريافت نمود .محمدرضا كجباف نيز طي حكمي به سمت مدير مهندسي فروش در حوزه معاونت بازاريابي و فروش شركت منصوب شد .

مهندس صادقي در اين جلسه بر حفظ و استفاده بهينه از سرمايه انساني شركت تاكيد نمود و گفت : چرخش و تغيير مديريت در سازمان هاي پيشرو يك اصل مهم محسوب مي شود چرا كه بهره گيري بهتر از پتانسيل منابع انساني و ارتقاء انگيزه را موجب مي شود .

وي ضمن قدرداني از زحمات محمدرضا كجباف مدير سابق روابط عمومي گفت : عليرضا اميري از مديران با تجربه ذوب آهن است كه در گذشته نيز با من همكاري داشته و اميدوارم با حضور ايشان شاهد تحولات سازنده اي در بخش روابط عمومي باشيم .

مديرعامل شركت ، انتصاب محمدرضا كجباف به سمت مدير مهندسي فروش را در جهت تقويت حوزه بازاريابي و فروش شركت دانست و گفت : در اين حوزه با حضور احسان دشتيانه تحولات بسيار خوبي صورت گرفته است و با توجه به نياز شركت به نقدينگي و همچنين رقابت شديد در بازارهاي داخل و خارجي ، حساسيت و اهميت بخش فروش شركت بيش از گذشته مشهود است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
موضوع
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک شما
آدرس پست الکترونیک گیرنده