لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۵/۰۷/۲۴

سعيد اميد قائمي مدير ارشد مالي واقتصادي ذوب آهن شد

 درجلسه اي باحضور مهندس صادقي مدير عامل ومديران ومسئولين حوزه مالي واقتصادي شركت ، سعيد اميد قائمي كه تاكنون به عنوان مدير حسابداري صنعتي مشغول خدمت بود به عنوان مدير ارشد مالي واقتصادي معرفي و از زحمات عباس توانگر دراين سمت قدرداني شد.

در اين جلسه كه شنبه 24 مهر ماه سال جاري در دفتر معاون مالي واقتصادي  ذوب آهن برگزار شد ،‌ مهندس صادقي با اشاره به وضع مالي واقتصادي و بدهي شركت ،‌گفت :  بخش مالي واقتصادي يكي از مهم ترين وحساس ترين بخش هاي شركت است و جريان پول درسيستم اقتصادي همانند جريان خون در بدن است . لذا در شرايط فعلي كار اين حوزه  سخت واز اهميت خاصي برخوردار است وبايد با تدبير وتعامل لازم با طلبكاران وتمامي ذينفعان عمل كند وهمواره خود را امانت داركارخانه وسرمايه هاي آن بداند كه روزي بايد آن را سالم وكامل تحويل ديگران دهد.

 مديرعامل شركت باتشكر از زحمات تمامي مديران ومسئولين اين حوزه اظهار داشت : فعاليت هاي در حال انجام حوزه بايد سيستمي و بر مبناي علمي استوارباشد كه در جلسات بعدي با همكاران مالي و اقتصادي بيشتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به سوابق قبلي سعيد اميد قايمي ،  دليل انتصاب وي راجواني ، تجربه كاري ، انگيزه ، قابليت پيشرفت وتاييد ديگر همكاران وي دانست .

درادامه اين جلسه حاضران با استقبال از انتصاب مذكور و اعلام همكاري لازم ،  براي مدير ارشد جديد مالي واقتصادي آرزوي موفقيت نموده ونظرات خود را در زمينه  فعاليت ها  و رفع مشكلات موجود در حوزه هاي كاري خود بيان نمودند .

سعيد اميد قائمي نيز با ابراز سپاس ازاعتماد مدير عامل وحسن نظر همكاران گفت :گرچه پذيرش اين مسئوليت در شرايط حاضر كارخانه بسيار سخت است ولي با اميد به ياري خدا وهمدلي وكمك همكاران انجام وظيفه خواهم كرد.