۱۳۹۸/۰۹/۱۸

افتخار آفرینی ورزشکار ذوب آهنی در مسابقات جهانی

حامد جعفری دوست از همکاران شاغل در مدیریت خدمات شهری و امور پسماند با حمایت ذوب آهن اصفهان توانست مقام نخست و مدال طلا را در مسابقات جهانی فدراسیون کاراته آذربایجان کسب کند.