۱۳۹۸/۰۹/۱۷

تقدیر از ذوب آهن اصفهان به عنوان شرکت برتر صدر تامین

تقدیر از ذوب آهن اصفهان به عنوان شرکت برتر صدر تامین براساس ارزیابی گزارش عملکرد 6 ماه سال 1398 با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) انجام شد و لوح تقدیر به مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اهداء گردید  .

پس از بررسی گزارش عملکرد 6 ماه شرکت های صدر تامین و ملاک قرار دادن شاخص های کلیدی از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از چهار شرکت ذوب آهن اصفهان، صنایع خاک چینی ایران، زغال سنگ پروده طبس و معدنی املاح ایران با حضور دکتر محمد رضوانی فر، مدیرعامل شستا، دکتر غلامرضا سلیمانی مدیرعامل تاصیکو( شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ) ، مدیران عامل شرکت های تابعه و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری صدر تامین تقدیر شد.

همچنین با اهداء لوح سپاس از سوی دکتر غلامرضا سلیمانی مدیرعامل تاصیکو به مدیرعامل ذوب آهن ، از این شرکت به جهت برگزاری دوره آموزشی برای مدیران منابع انسانی صدرتامین قدردانی شد .