۱۳۹۸/۰۷/۲۰

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت :

تفکر خلاق کارکنان و نظام پیشنهادها موجب افزایش بهره وری می شود

همایش آموزشی مدیریت مشارکت در سازمان به همت مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع و مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و با همکاری مدیریت روابط عمومی چهارشنبه 17 مهرماه در تالار آهن برگزار شد .

مهندس نصر معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در این همایش با اشاره به پایین بودن بهره وری شرکت نسبت به بنچ مارک ها ( الگوهای اقتباس ) ، بر ضرورت استفاده از توان تفکر خلاق کارکنان و نظام پیشنهادها جهت افزایش بهره وری تاکید نمود .

وی افزود : هنگام رد پیشنهاد ، باید توضیحات کامل ارائه گردد تا فرد پیشنهاد دهنده قانع گردد در غیر این صورت کارکنان نسبت به ارائه پیشنهاد دل سرد می شوند .

مهندس نصر تصریح کرد : کمیته های نظام پیشنهادها ، باید موانع اجرای پیشنهادهی را بررسی و برای آن راه حل ارائه دهند و همچنین پیشنهادهای تایید شده تا رسیدن به مرحله اجرا باید پیگیری شود .

 معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت بر برگزاری تور تعالی تاکید نمود و گفت : از کسانی که پیشنهادهای آن ها تایید می شود و ارزش ویژه ای برای شرکت ایجاد می کنند باید به خوبی تقدیر شود و پاداش مناسبی دریافت کنند . همچنین این افراد و پیشنهاد آن ها باید از طریق رسانه های شرکت به نحو شایسته ای معرفی شوند .

مهندس ربانی مدير برنامه ريزي و مهندسي صنايع نیز در ابتدای این همایش ضمن ارائه گزارشی از عملكرد نظام پیشنهادها و فعاليت هاي بهبود مستمر در نيمه اول سال جاري، با اشاره به اقدام هاي اخير در جهت رفع موانع موجود و بهبود اين نظام شامل ارتقاي نرم افزار نظام پيشنهادها، اصلاح رويه هاي دبيرخانه مركزي، تغيير روش ارزيابي پيشنهادهاي بررسي شده و اجراي آن با هدف افزايش اثربخشي پيشنهادها و افزايش پاداش هاي نظام پيشنهادها با هدف افزايش سطح مشاركت و رضايت كاركنان، ابراز امیدواری کرد که با اجراي برنامه های ياد شده و همكاري بيش از پيش مديران و كميته هاي ارزيابي، شاهد رشد چمشگيري در افزايش سرانه پیشنهاد، درصد مشاركت و ارزش افزوده حاصل از اجراي پيشنهادها باشيم.