۱۳۹۸/۰۶/۳۰

هیات مدیره ، بازرسین و موسسه حسابرسی تعاونی مصرف کارکنان شرکت مشخص شدند

مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی  فوق العاده نوبت سوم در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهاجر 25 شهریور ماه برگزار شد. در این مجمع رای گیری برای شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، بازرسین و موسسه حسابرسی انجام شد . پس از شمارش 1500 رای ماخوذه ابراهیم علیخانی، ناصرقلی حبیبی بابادی، علی عسگری، محسن رحیمیان، خیرا... کاظمی جوجیلی به عنوان اعضای اصلی و سید یوسف نورزاده ، هوشنگ مرادی و منصور یزدانی کچوئی اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند . علیار رحمانی وعلی مردان مردانی ، اعضای اصلی و علی اکبر خوش گفتار نیز به عنوان عضو علی البدل بازرسین انتخاب شدند و آرمان روش نیز به عنوان موسسه حسابرسی تعاونی مصرف کارکنان انتخاب گردید.