۱۳۹۷/۱۲/۲۲

مشارکت ذوب آهن اصفهان در جشن گلریزان کمیته امداد امام خمینی (ره)

ذوب آهن اصفهان و شرکت های همکار و تابعه از جمله ، پویش بازرگان ، پویش ساخت ، دوارت ، تارابگین و پویش معادن به نیازمندان در جشن گلریزان کمیته امداد امام خمینی ( ره) اصفهان مبلغ یازده میلیارد ریالی اهداء نمودند .

در این اقدام نیک که در راستای مسئولیت های اجتماعی و سنت حسنه کمک به نیازمندان در آستانه سال نو صورت گرفت ، خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن و کمیته امداد امام خمینی ( ره) لنجان مشارکت دارند و مددجویان آنها در اولویت دریافت این کمک ها هستند .

علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان با اشاره به فعالیت های خیریه ذوب آهن اصفهان گفت : خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان از سال 1362 تشکیل شده و کارکنان ماهانه ازحقوق خود مبلغی را به این خیریه اختصاص می دهند و در آستانه سال نو نیز بسته هایی آماده شده که به مددجویان تقدیم می شود .  کمکی که امروز ارائه شد نیز با همکاری آن خیریه به دست مددجویان می رسد .