۱۳۹۷/۱۱/۰۶

برگزاری نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با مسئولین کانون بازنشستگان شرکت

در ادامه اقدامات ذوب آهن اصفهان برای حل مشکلات بازنشستگان این شرکت ، جلسه ای با حضور مسئولین کانون بازنشستگان ذوب آهن و مهندس یزدی زاده مدیرعامل و تعدادی از دیگر مسئولین این شرکت پنج شنبه 4 بهمن ماه برگزار شد.

مدیرعامل ذوب آهن در این جلسه گفت : علیرغم مشکلات موجود و سرمایه در گردش منفی شرکت ، کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و مسائل دیگر، ما خود را موظف می دانیم بیمه بازنشستگان را پرداخت کنیم و تمام سعی خود را بر انجام این مهم مصروف داریم  .

وی افزود : درحال حاضر ، شرایط به گونه ای نیست که بتوانیم آنچه شایسته و مورد انتظار بازنشستگان عزیز است را برآورده کنیم ولی در حد امکان و توانمان سعی در بهبود وضع موجود داریم .

مهندس یزدی زاده بر توجه بیشتر به همکاران دارای بیمار صعب العلاج تاکید نمود و گفت : قطعاً مشکلات پیش آمده که ناشی از  افزایش قیمت هاست ،  انجام تکالیف ذوب آهن را سخت تر کرده و ما باید  با همدلی و همفکری مشکلات را پشت سر گذاریم . به ویژه در سال جاری که  مصادف با چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم باید با سعه صدر  از این شرایط بگذریم . قطعا این شرایط پایدار نمی ماند و وضعیت بهتری در پیش خواهیم داشت.

 مجتبی احمدی مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن نیز در این جلسه در خصوص مشکلات مربوطه به درمان بازنشستگان ، مسائلی را مطرح نمود و خواستار رسیدگی بیشتر و کاملتر به این امر شد . 

مهندس مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن نیز در رابطه با قرارداد بیمه درمان بازنشستگان و مشکلات مربوطه از جمله افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت ها ، مطالبی را بیان نمود .