۱۳۹۷/۰۸/۱۴

حضور تلاشگران ذوب آهن اصفهان در راهپیمایی با شکوه 13 آبان

تلاشگران ذوب آهن اصفهان به مناسبت 13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز ، همراه با آحاد مردم ایران ، در راهپیمایی باشکوه ضداستکباری شرکت نمودند و بار دیگر عزم خود را در مقابله با دسیسه ها و دشمنی های آمریکا و متحدانش به رخ کشیدند .

تبلیغات محیطی در اصفهان ، شهرستان لنجان و فضای ذوب آهن اصفهان در خصوص اهمیت روز 13 آبان در نهضت مقاومت مقابل استکبار جهانی ، استقرار ایستگاه صلواتی و دیگر برنامه های فرهنگی نیز در این روز اجرا گردید .

شایان ذکر است تلاشگران ذوب آهن با لباس کار و کلاه ایمنی در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان حضور یافتند .