۱۳۹۷/۰۷/۱۴

بازدید مهندس یزدی زاده از پروژه PCI

مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان پنج مهرماه از پروژه PCI بازدید و شرایط این پروژه و میزان پیشرفت آن را از نزدیک بررسی نمود .

شایان ذکر است پروژه PCI (تزریق پودر زغال به کوره بلند ) با هدف کاهش مصرف کک در کوره بلند ها ، افزایش تولید چدن ،کاهش قیمت تمام شده محصول ،کاهش استفاده از گاز طبیعی در کوره بلندها ،ارتقاء کیفیت محصول و کاهش آلودگی محیط زیست در ذوب آهن اصفهان در حال اجرا می باشد . اجرای این پروژه از 26 اسفند ماه سال 95 آغاز شده است .