۱۳۹۷/۰۷/۱۳

شهادت جانسوز اسوه تقوی ، شجاعت ، کرامت و بزرگواری

زینت پرستندگان ، سید ساجدان و پیشوای عابدان

حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام

را به مسلمانان و همه انسان های آزاده ی جهان تسلیت می گوییم

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان