۱۳۹۷/۰۶/۲۱

مهندس محمد امین یوسف زاده به سمت مدیر مهندسی کل نورد منصوب شد

طی حکمی ،  مهندس محمد امین یوسف زاده به سمت مدیر مهندسی کل نورد منصوب شد. وی دارای مدرک مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف است و در سال 1375 به استخدام ذوب آهن اصفهان در آمد.مهندس یوسف زاده از ابتدای ورود به شرکت در قسمت پرداخت نورد ، مونتاژ قفسه ، خط تولید و سرپرست کارگاه نورد 650 خدمت نموده است.