۱۳۹۷/۰۶/۱۹

مهندس مهدی نصیری ، مدیر اجرایی نسوز شد

طی حکمی مهندس مهدی نصیری به عنوان مدیر اجرایی نسوز منصوب شد. 

مهندس مهدی نصیری در  سال 1375 با سمت مهندس شیفت فولادسازی در ذوب آهن اصفهان استخدام شد. وی دارای مدرک لیسانس متالوژی و مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد و در سمت هایی نظیر مهندس شیفت فولادسازی، مهندس ارشد شیفت فولادسازی، معاون کارگاه تعمیر پاتیل، معاون مدیر اجرائی نسوز و مدیر اجرائی نسوزفعالیت نموده است.