۱۳۹۷/۰۶/۱۹

ذوب آهن باشگاه برتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی

تندیس نخستین "جایزه ملی آرمان برتر"، به دلیل فعالیت های باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در حوزه مسئولیت های اجتماعی به این باشگاه اهداء شد.

نخستین همایش آرمان برتر به منظور معرفی و تجلیل از فعالان عرصه مسئولیت های اجتماعی در سالن همایش دانشگاه پیام نور جنوب تهران برگزار شد که طی آن از مجموعه های فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی تقدیر و تجلیل شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان طی سالیان فعالیت خود، همواره به مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه داشته و در همین راستا در نخستین جایزه ملی آرمان برتر به عنوان باشگاه برتر در این حوزه معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.