۱۳۹۷/۰۵/۲۷

با تمديد گواهينامه هاي CARES و CE MARK صورت گرفت :

تأیید مجدد محصولات ذوب آهن اصفهان برای صادرات به اتحادیه اروپا

با انجام دو دوره مميزي خارجي كه به مدت 5 روز در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت گواهينامه CARESجهت صادرات ميلگرد به انگلستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين گواهينامه  CE MARK به منظور صادرات محصول به كشورهاي عضو اتحاد اروپاتمديد اعتبار گرديد.

مهندس شيرين پرور مدير كيفيت فراگير  ذوب آهن اصفهان ضمن اعلام خبر فوق افزود: مميزي سه روزه تمديد گواهينامه CARESطی روزهاي 15 الي 17 مرداد ماه توسط سرمميز موسسه مذكور  ودر مديريت هاي مرتبط انجام گرديد که با توجه به عدم مشاهده هيچ گونه عدم انطباقي گواهينامه CARESتمديد اعتبار گرديد .

در جلسه اختتامیه اين مميزي كه با حضور معاونين مدیرعامل و مديران بخش هاي مرتبط  شرکت برگزار گرديدسرمميز موسسهCARESضمن ابراز رضايت كامل از عملكرد شرکت در اين ارتباط ، ذوب آهن اصفهان را به یک دانشگاه بزرگ تشبيه نمود.

وي همچنين ضمن قدرداني از همكاري و عملكرد كليه كاركنان شركت ، كيفيت محصولات توليدي  آن را در حد بسيار بالايي دانست كه قابليت صادرات به تمام نقاط دنيا را دارا مي باشد .

لازم به ذكر است كه ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهينامه CARES در ايران مي باشد .همچنين مميزي 2 روزه تمديد گواهينامهCE MARK براي سال پنجم در ذوب آهن اصفهان طي روزهاي 20 الي 21 مرداد ماه توسط سرمميز موسسه VERUSاز كشور اسپانيا با موفقيت انجام گرديد . در اين ارتباط مهندس شیرین پرورمدیر كيفيت  فراگیرشركت ضمن قدرداني از زحمات و تلاش هاي كليه مديريت هاي مرتبط اظهار داشت : در اين مميزي الزامات گواهينامه CE مورد مميزي قرار گرفت و با توجه به اينكه هيچ گونه عدم انطباقي توسط سرمميز خارجي در نمونه هاي اخذ شده از محصولات و مستندات مورد بررسي مشاهده نگرديد گواهينامه CE نیزبراي سال پنجم تمديد گرديد . سرمميز موسسه VERUSهمچنین از عملكرد ذوب آهن  اصفهان در انطباق با نيازمندي هاي مرتبط و كيفيت بالاي محصولات  ذوب آهن رضايت كامل خود رااعلام نمود ه و دستيابي و افزايش سهم در كشورهاي اروپايي براي ذوب آهن  راكاملا  هموار وامكان پذير دانست.