۱۳۹۷/۰۴/۱۳

انتصابات جدید در ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

باید همانند دوران دفاع مقدس ، جهاد گونه عمل کنیم

در جلسه شورای معاونین ذوب آهن اصفهان که با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین شرکت سه شنبه 12 تیرماه 97 برگزار شد ، مهندس میر مسعود میر حسینی به عنوان مشاور عالی مدیرعامل شرکت ، مهندس مهرداد تولائیان به عنوان سرپرست حوزه معاونت بهره برداری ، مهندس محسنی به عنوان سرپرست حوزه معاونت خرید ، احمد سلیمی به عنوان سرپرست حوزه معاونت مالی و اقتصادی شرکت ، مهندس مهدی نصر با حفظ سمت به عنوان سرپرست حوزه معاونت پشتیبانی و ساخت و مهندس حسن ضیاء به عنوان مشاور فنی مدیرعامل در امور تولید منصوب شدند . همچنین با اهداء لوح تقدیر از سوی مدیرعامل شرکت از  مهندس اردشیر افضلی ، مهندس ایرج رخصتی ،  سعید امید قائمی و مهندس حسن ضیاء معاونین سابق حوزه های مذکور تقدیر به عمل آمد .

شایان ذکر است مهندس افضلی معاون سابق بهره برداری شرکت به افتخار بازنشستگی نائل آمد .

مهندس یزدی زاده مدیرعامل شرکت در خصوص انتصابات جدید گفت : با توجه به مسئولیت اینجانب و ضرورت تحقق اهداف شرکت و منافع سهامداران ، این تغییرات جهت رشد و تعالی شرکت صورت گرفت و همگی باید با همدلی و همچون یک تیم منسجم عمل کنیم  .

وی افزود : مدیران ذوب آهن ، توانمند ، پاکدست و بسیار فعال هستند اما ضرورت دارد که با جابه جایی سمت ها ، از حداکثر توان آنها بهره مند شد ؛ همانند یک تیم ورزشی که با جابه جایی بازیکنان خود بر اساس نظر سرمربی ، تلاش می کند به هدف نزدیک شود . در این راستا ، مدیرانی که تودیع شدند ، در بخش های دیگر فعالیت می کنند و از توان آنها بهره گرفته می شود.

وی افزود : ذوب آهن اصفهان یک خانواده است و در این خانواده هم اعضاء در ایجاد آسایش برای یکدیگر سهیم و مسئول می باشند .

مهندس یزدی زاده تصریح کرد : هم اکنون در شرایط خاصی هستیم و فشارهای اقتصادی و تحریم ها آزار دهنده است لذا باید همانند دوران دفاع مقدس ، جهاد گونه عمل کنیم .

توسعه روابط بیرونی ، اعتماد سازی و توسعه برند از جمله اولویت های اصلی هستند

مدیرعامل شرکت ، توسعه روابط بیرونی ، اعتماد سازی و توسعه برند را از جمله اولویت های اصلی بیرونی دانست و گفت : هدف ما اجرای بودجه است و البته نگاه به آینده هم باید داشته باشیم . در این راستا افزایش 10 درصدی در تولید مدنظر است و رسیدن به ظرفیت تولید و ظرفیت بهبود یافته تولید در گام های بعدی انجام می شود .