۱۳۹۷/۰۲/۰۵

به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از كالاي ايراني براي اولين بار صورت گرفت :

پروژه مشترک ذوب آهن اصفهان و نسوز ايران برای تولید آجر نسوز مورد نياز كوره بلند

در حركتي جديد وابتكاري در ذوب آهن اصفهان براي اولين بار آجرهاي نسوز ساخت داخل درآجرچيني بدنه كوره بلند مورد استفاده قرار گرفت .

مهندس ايرج رخصتي معاون خريد ذوب آهن اصفهان با اعلام اين خبر گفت : كوره بلندهاي سه گانه ذوب آهن هر 10 تا 14 سال متوقف و بعد از اجراي تعميرات اساسي و بازسازي هاي لازم دوباره راه اندازي مي شوند . در تعميرات اساسي نيز آجرهاي نسوز بدنه و بوته كوره بلندها تعويض مي گردند و طي ساليان گذشته آجرهاي نسوز مورد استفاده تماماً از خارج كشور تهيه مي شد . در اين زمينه وبه منظور خودكفايي از اواسط سال 96 و يك ماه اول سال 97 در راستاي تحقق شعارهاي اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل و حمايت از كالاي ايراني به تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي در پروژه اي مشترك بين ذوب آهن اصفهان و شركت نسوز ايران كه هر دو از شركت هاي هلدينگ  شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي   (شستا )هستند براي اولين بار سفارش تهيه و ساخت آجرهاي نسوزمورد نياز بدنه  وبوته كوره بلند مطرح و شركت نسوز ايران واقع در شهرستان مباركه اصفهان پذيراي توليد آن شد و بعد از 3 ماه تحقيق مشترك محصول مذكور طراحي و ساخته شد و بعد از انجام تست هاي موفقيت آميز و تائيد ذوب آهن اصفهان اين محصول به ميزان1400 تن درخواست گرديد  كه توليد شد ودرحال تحويل است. مهندس رخصتي در ادامه يادآور شد : در بررسي هاي اوليه معلوم شده است كه كيفيت آجر نسوز توليد شده قابل رقابت بانوع خارجي آن است .

مهندس سعيد لقماني مدير عامل شركت نسوز ايران نيز در اين زمينه يادآور شد : بعد ازارائه درخواست و سفارش ذوب آهن براي ساخت آجر نسوز ديواره چيني كوره بلند باكمك ذوب آهن طي دو ماه تحقيق و اختصاص خطوط توليد شركت نسوز ايران كالاي مورد درخواست ذوب آهن  طراحي؛ تهيه و بعد از تائيد نهايي به توليد انبوه رسيد .

وي گفت : براي شركت نسوز ايران به عنوان اولين و قديمي ترين شركت سازنده آجرهاي نسوز در كشور و حتي خاورميانه باعث افتخار است كه محصول مورد نياز ذوب آهن اصفهان و شركت هاي فولادي مشابه را ساخته و تحويل نمايد .

وي افزود : در تهيه اين محصول يك ميليارد تومان هزينه شده و از اين به بعد نيازي به خروج ارز و وارد نمودن اين محصول از خارج وجود ندارد و درتوليدانجام شده حدود دو ميليون يورو صرفه جويي ارزي صورت گرفته است.همچنين مواد اوليه مورد استفاده درتوليد اين محصول نيز تماماً از داخل كشور تأمين گرديده است . مدير عامل شركت نسوز ايران افزود : اين حركت ملي و اختراع جديد در شركت مذكور در حال ثبت اختراع است .

مهندس رخصتي معاون خريد ذوب آهن اصفهان ضمن تشكر ازمديرعامل و تمامي همكاران معاونت هاي مختلف شركت واز جمله همكاران  كوره بلند وآزمايشگاه مركزي از سرعت عمل و ابتكار مديريت وكاركنان شركت نسوز ايران نيز تشكر نموده و اين موفقيت ملي را به عموم مردم و صنعتگران كشورمان تبريك گفت. وي يادآور شد كه در آينده نزديك كوره بلند شماره1 ذوب آهن اصفهان با استفاده ازاين محصول جديد و ايراني راه اندازي خواهدشدكه جزييات آن متعاقبا" به اطلاع عموم خواهد رسيد.