۱۳۹۴/۰۳/۰۲

در این شماره از هفته نامه آتشکار به سراغ سرپرستی تحقیقات، پشتيباني و توسعه  بازار در مديريت پژوهش، فناوري و بومي سازي شركت رفتیم و گفتگویی با مهندس مجيد رفیعی سرپرست این بخش انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید : 

مهندس رفیعی گفت : تحقیق و توسعه زیر بنای رشد و بهبود بسياري از محصولات مي باشد امروز نقش تحقیق و توسعه در پویایی صنایع و کسب مزیت رقابتي بر همگان  مشخص است . تجربه  كشور هاي بزرگ صنعتي نشان داده است در كسب و كارهايي که نو آور محور هستند تا 10 درصد از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند . اما صنايع ايران به دليل دولتي يا شبه دولتي بودن با استانداردهای موجود فاصله زیادی دارند که دليل  آن عدم احساس  شرايط  رقابتي  و اتكا به درآمدهاي نفتي است .

  وی افزود : بقاي يك سازمان در بلند مدت بستگي به  پويايي و تطابق با خواسته هاي مشتريان آن دارد. محصولی که تولید می شود باید مطابق با نیاز واقعي بازار و براي شركت هاي پيش رو حتی یک قدم از نیاز بازار جلوتر باشد نه اینکه محصول تولید،انبار و به دنبال مشتري باشد بنابراين  پروژه های تحقیقاتی  بايد از بازار آغاز و به بازار ختم گردد،اين شرط اساسي يك تحقيق و توسعه موفق مي باشد.

سرپرست تحقیقات  پشتيباني و توسعه  بازار تصریح کرد : طی  سال هاي گذشته به دلیل بعضی از محدودیت ها عمدتاً پروژه های کوچک  توسط اين مديريت  اداره می شد اما با حاكم شدن  نگرش جدید در حوزه برنامه ریزی و توسعه ، انتظارات بزرگتري مطرح گرديد و در راستای اهداف، استراتژي ها و بهره گيري از دانش و تكنولوژي نوين موضوعات بزرگتر و استراتژيك  تعريف و در برنامه كاري قرار گرفت  .

وی گفت : پروژه  آب زدایی از لجن کنورتور به روش BOT   از جمله پروژه های مهم این مدیریت است که با همكاري حوزه معاونت فروش و مديریت آبرساني تعريف  و  در مرحله اتمام نصب تجهيزات مي باشد و به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد که ضمن  برگشت ميزان قابل توجهي آب به سيستم ، صرفه جویی قابل توجهی در جلوگیری از هدر رفت محصول لجن و حل مشكلات زيست محيطي را به همراه دارد .

مهندس رفیعی در پاسخ به این سوال که چه پروژه  هاي ديگري در این سرپرستی دارید گفت : پروژه  ساخت ستاره خردکن آگلومره با هدف دستيابي به طول عمر 16 ماه ، امكان سنجي  تولید سولفات آهن از لجن كنورتور با هدف توليد  يك محـــصول جديد از  پسمـــاند شركت از جمله طرح های در حال اتمام است .

وي در خصوص چالشها و راهکارها گفت : مهمترين چالش  در بخش پژوهش شرکت اين است كه با رويكرد حل مشكلات به مسائل به نگریسته مي شود و نگرشي كه تحقيق و توسعه بتواند به عنوان يك ابزار  توسعه و پويايي كسب و كار و ايجاد مزيت رقابتي منحصر به فرد منجر شود وجود ندارد.