در حال حاضر محصولات فولادی ذوب آهن اصفهان از اطمینان و اعتماد ناشی از دانش و تجربه تولید برخوردار است و با تكنولوژی مناسب در تولید مقطع فولادی ، جایگاه ويژه ای در بازراهای داخلی و بین المللی كسب كرده است .

گواهی نامه های اعطا شده به ذوب آهن اصفهان برای محصولات نیمه نهایی و نهایی به قرار زیر است :

 

نشان استاندارد ملی ایران برای محصولات فولادی از موسسه تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران (ISIR)

 

 


اعطای لوح صادر کننده نمونه کشوری از طرف ریاست محترم جمهوری  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد


تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی

 لوح تقدیر كیفیت فرآورده های تولیدی

گواهینامه مصرف محصولات ذوب آهن در آلمان از شركت TUV آلمان 

گواهینامه تایید كیفیت از شركت BID اسپانیا